เชื่อมต่อกับเรา

แปลกและไม่ธรรมดา

อาร์ตเวิร์กที่ไม่สงบแสดงเห็ด 1-Up มาจากมาริโอที่ตายแล้ว

ในขณะที่แฟน ๆ รอคอยการเปิดตัวของภาพยนตร์ Super Mario Bros. ในวันที่ 5 เมษายน มีทฤษฎีเก่าแก่หลายทศวรรษ...